PlaceAbonament.pl

Zwolnione z płacenia abonamentu RTV są osoby, które:

- posiadają I grupę inwalidzką,
- posiadają zaświadczenie o całkowitej niezdolności do pracy,
- posiadają znaczny stopień niepełnosprawności,
- posiadają zaświadczenie o trwałym lub okresowo całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,
- prawo to przysługuje wszystkim osobom, które ukończyły 75 rok życia,
- zwolnione są osoby otrzymujące świadczenia pielęgniarskie realizowane przez instytucje rodzinne,
- osoby niesłyszące, u których stwierdzono głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu,
- osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%,
- osoby po 60 roku życia mające prawo do emerytury, ale u których jej wysokość nie przekracza miesięcznie 50% przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzedzającym,
- osoby, którym przysługuje to zwolnienie ze względu na kryterium dochodowe.

Jak ubiegać się o zwolnienie z opłat abonamentowych?

W urzędzie pocztowym osoby, które chcą być zwolnione z płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego muszą przedstawić dokument potwierdzający możliwość korzystania z tego przywileju. Podczas takiej wizyty muszą mieć ze sobą dowód osobisty, a także wymagane jest złożenie pisemnego oświadczenia o spełnieniu warunków zgodnych z kryteriami ustawodawcy.

Nie musisz składać oświadczenia o zwolnieniu z opłat, jeżeli ukończyłeś 75 rok życia!

23 lipca 2015 r. została wprowadzana zmiana do ustawy o opłatach abonamentowych, która zniosła obowiązek składania oświadczenia o spełnieniu warunków pozwalających na zwolnienie od płacenia opłaty abonamentowej przez osoby, które ukończyły 75 rok życia. Obecnie to prawo przysługuje z automatu.