PlaceAbonament.pl

Ile kosztuje abonament radiowo-telewizyjny w Polsce?

Abonament radiowo-telewizyjny należy opłacać do 25. dnia każdego miesiąca. Zgodnie z ustawą z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych każdy posiadacz odbiornika radiowego lub telewizyjnego jest zobowiązany do regularnego ponoszenia wskazanych opłat. Niestety z ich ściągalnością bywa różnie. Nie ma obecnie regulacji prawnych, które byłyby w stanie automatycznie ściągać należne opłaty od wszystkich osób, które powinny je ponosić.

Wysokość abonamentu radiowo-telewizyjnego

Za jeden miesiąc zapłacisz:
- abonament radiofoniczny – 7 zł,
- abonament telewizyjny lub radiowo-telewizyjny – 22,70 zł.

W 2019 roku ceny podczas płatności z góry kształtowały się w następujący sposób:

Abonament radiowo-telewizyjny lub telewizyjny: - 44,05 zł za dwa miesiące z góry,
- 65,35 zł za trzy miesiące z góry,
- 129,40 zł za sześć miesięcy z góry,
- 245,15 zł za rok z góry.

Abonament radiofoniczny: - 13,60 zł za dwa miesiące z góry,
- 20,15 zł za trzy miesiące z góry,
- 39,90 zł za sześć miesięcy z góry,
- 75,60 zł za rok z góry.

Ciekawostką jest to, że utrzymują się one na stałym poziomie od 2017 roku, co prezentują tabelki znajdujące się na stronie: http://www.krrit.gov.pl/abonament/wysokosc-oplat-abonamentowych/.