PlaceAbonament.pl

Abonament, czyli prawo do korzystania z określonego świadczenia za pieniądze

Abonament to usługa polegająca do wykupowaniu dostępu do określonych świadczeń. Zwykle opłacana jest przez abonenta w cyklicznych, comiesięcznych wpłatach na wskazane konto. Firma, której Klient wpłaca pieniądze ma za zadanie świadczyć wobec niego usługi w ramach podpisanej umowy abonamentowej.

Wysokość abonamentu oraz jego rodzaje są zróżnicowane i zależne od branży, o której mowa. Najpopularniejsze abonamenty to:
abonament radiowo-telewizyjny,
abonament za telefon,
abonament za internet.

Abonament radiowo-telewizyjny – co warto o nim wiedzieć?

Powstał po to, aby możliwe było realizowanie misji telewizji publicznej oraz radia. Działa na podstawie ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych. Każda osoba przebywająca na terenie Polski i posiadająca odbiornik radiowy lub telewizyjny jest zobowiązania do opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego.

Misja realizowana przez telewizję publiczną i radio publiczne jest finansowana z budżetu państwa, a także z abonamentu. Im więcej osób będzie wpłacało pieniądze na konto Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, tym program telewizji, jak i radia będzie bogatszy, a oferta atrakcyjniejsza.

W Polsce organem decydującym o wysokości opłat ponoszonych w ramach abonamentu radiowo-telewizyjnego jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, a ściąganiem tej opłaty od odbiorców zajmuje się Poczta Polska.

Trzeba jednak podkreślić, że ten rodzaj abonamentu nie cieszy się dużą przychylnością Polaków. W 2012 roku w przeprowadzonej ankiecie, aż 73% Polaków opowiedziało się za jego zniesieniem.

Więcej na temat abonamentu radiowo-telewizyjnego znajdziesz na stronie http://www.krrit.gov.pl/abonament/.