PlaceAbonament.pl

Jak opłacić abonament radiowo-telewizyjny?

Obowiązkiem każdego posiadacza odbiornika radiowo-telewizyjnego jest opłacanie abonamentu do 25. dnia każdego miesiąca. Aby to zrobić, musisz przede wszystkim znać numer konta, na który wpłata powinna trafić.

Gdzie znaleźć numer konta do wpłaty?

Unikalny numer konta składający się z 26 cyfr jest nadawany podczas rejestracji odbiornika przez każdego abonenta. Nie zmienia się on przez cały czas trwania umowy abonenckiej.

Można go także ustalić kontaktując się bezpośrednio z Pocztą Polską: dane kontaktowe.

Numer rachunku bankowego można także samodzielnie sprawdzić na stronie internetowej Poczty Polskiej. Wystarczy podać 8-cyfrowy numer identyfikacyjny abonenta, a otrzymamy informacje, na jaki numer konta należy dokonać wpłaty.

Sposoby zapłaty za abonament radiowo-telewizyjny

1. Spersonalizowany blankiet został stworzony po to, aby w łatwy sposób można było opłacić abonament radiowo-telewizyjny. Pozyskać można go osobiście w dowolnej placówce Poczty Polskiej lub na jej stronie internetowej.

2. Dokonać wpłatę można także za pomocą standardowego druku przelewu gotówkowego. Należy podać numer konta bankowego, imię i nazwisko abonenta, a w tytule wpłaty okres, jakiego dotyczy opłata.

3. E-przelew.

4. Strona internetowa Poczty Polskiej (https://rtv.poczta-polska.pl/?action=Oplacenie) – opłatę można wykonać po zalogowaniu się na indywidualne konto po podaniu numeru abonenta oraz imienia i nazwiska lub numeru NIP/PESEL. Następnie trzeba będzie wybrać okres, za jaki chce się wnieść opłatę.