PlaceAbonament.pl

Prowadzisz firmę? Jesteś zobowiązany do opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego!

Jeżeli w Twoim biurze znajduje się radio lub telewizor, masz obowiązek płacenia za KAŻDY odbiornik, nawet ten znajdujący się w samochodzie. Jeżeli przedsiębiorca będzie uchylał się od tego obowiązku, musi spodziewać się kary.

Warto jednak podkreślić, że firma nie ma obowiązku wnoszenia opłat za odbiorniki, które nie są jej własnością. Oznacza to, że jeżeli pracownik przynosi do biura własny odbiornik, to on powinien ponosić koszty z tym związane.

Podobnie, jak w przypadku prywatnych użytkowników, właściciel firmy ma obowiązek zarejestrowania odbiorników w ciągu 14 dni od ich nabycia. Nie pomagają tutaj tłumaczenia, że przedsiębiorca nie ogląda telewizji lub nie słucha radia. Jeżeli tego typu urządzenia znajdują się w siedzibie firmy, naturalnym jest, że ktoś z nich korzysta.

Jeżeli chodzi o wysokość opłat i terminy ich wnoszenia, są one takie same jak w przypadku użytkowników prywatnych.

Ulgi dla przedsiębiorców. Komu przysługują?

Zgodnie z art. 2 ust. 5 pkt 2 ustawy o opłatach abonamentowych niektórym instytucjom przysługują ulgi. Dotyczą one:
- publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
- sanatoriów,
- żłobków,
- publicznych i niepublicznych jednostek organizacyjnych systemu oświaty,
- państwowych i niepaństwowych szkół wyższych,
- domów pomocy społecznej.

Ulga w tym przypadku polega na ponoszeniu jednej opłaty za wszystkie odbiorniki radiowo-telewizyjne znajdujące się w danym budynku.

Jakie kary grożą za nieopłacanie abonamentu radiowo-telewizyjnego?

Podobnie, jak prywatni użytkownicy, przedsiębiorcy uchylający się od płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego mogą otrzymać karę będącą 30-krotnością miesięcznej opłaty abonamentowej.