PlaceAbonament.pl

Poznaj terminy, w których należy opłacać abonament radiowo-telewizyjny

Aby można było wnieść opłatę za abonament radiowo-telewizyjny, trzeba znać numer konta bankowego abonenta. Jest on nadawany indywidualnie każdemu zarejestrowanemu odbiorcy.

Do kiedy trzeba zapłacić abonament radiowo-telewizyjny?

Ustaloną opłatę abonamentową należy wnieść do 25. dnia każdego miesiąca.

Trzeba pamiętać, że dla Poczty Polskiej będącej operatorem płatności ważny jest dzień zgłoszenia się z blankietem do jej placówki, a nie moment wpłynięcia pieniędzy na wskazane konto bankowe. Oznacza to, że jeżeli abonent wniesie opłatę 25. dnia danego miesiąca, a płatność na rachunku zostanie zaksięgowanego 27. dnia, Poczta Polska nie ma prawa naliczać odsetek za zwłokę. Takowa bowiem na nastąpiła.

Kary za niepłacenie abonamentu

Jeżeli zostanie stwierdzone, że posiadasz w swoim domu niezarejestrowany odbiornik radiowo-telewizyjny, musisz spodziewać się kary w postaci grzywny o wysokości trzydziestokrotności miesięcznej opłaty abonamentowej, zgodnie z cennikiem obowiązującym w danym roku.

W 2020 roku wysokość kary to 681 zł. Zaległość można jednak spróbować rozłożyć na raty lub umorzyć. Więcej na ten temat pisze portal Businessinsider.